Kolegium Nauk Społecznych
Bąk Janusz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej – kierunek: Zarządzanie i marketing Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Socjologia Studia podyplomowe „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Deklarowane dyscypliny naukowe: nauki o (…)
Żyra Joanna, prof. PK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia , profesor uczelni Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 50%, nauki o zarządzaniu i jakości – 50% Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: Organizacja i zarządzanie Studia podyplomowe: 1. Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi (2011) – Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University 2. (…)
Shevchuk Viktor, prof. PK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Lwowskiej Akademii Handlowej w dziedzinie przetwarzania danych Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 100% Zainteresowania naukowe i badawcze: zagadnienia makroekonomiczne; schematy teoretyczne, modele, standardy obowiązujące połączone z polską gospodarką; rynek nieruchomości w Polsce; badania na temat (…)
Pyka Marek, prof. PK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 100% Zainteresowania naukowe i badawcze: etyka, metaetyka, etyka inżynierska, podmiotowość w filozofii człowieka, teoria działania i racjonalność praktyczna, (…)
Mikulec Marek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: Zarządzanie i marketing Zainteresowania naukowe i badawcze: współczesna rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, łączenie wiedzy inżynierskiej z zarządzaniem, prowadzenie własnego biznesu, wykorzystanie wiedzy inżynierskiej, informatycznej w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorczość innowacyjna (…)
Iwaszczuk Aleksander

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Politechniki Lwowskiej – kierunek: Zarządzanie w Handlu Zagranicznym Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 50%, nauki o zarządzaniu i jakości – 50% Studia podyplomowe „Nafto- i Gazociągi oraz Podziemne Magazyny Nafty i Gazu” (2008) (…)
Dudek Joanna

Magister w zakresie prawa, asystent w grupie pracowników dydaktycznych Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Prawo Aplikacja notarialna, egzamin notarialny i adwokacki, uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, kilkuletnie doświadczenie pracy w kancelariach notarialnych jako zastępca notarialny, a także w obsłudze prawnej podmiotów prywatnych, publicznych oraz spółek. Adwokat czynnie uprawiający zawód jako (…)
Butmanowicz-Dębicka Iwona

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Socjologia Deklarowane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne – 75%, nauki o komunikacji społecznej i mediach – 25% Zainteresowania naukowe i badawcze: irracjonalizm społeczny, kultura masowa, marginalizacja, konflikty społeczne, socjologia miasta i reklamy, formy adaptacji zawodowych w różnych (…)
Jaśtal Jacek, prof. PK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny) – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki Studia podyplomowe „Psychologia w biznesie” (2020) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 75%, nauki socjologiczne – 25% (…)