dr hab. Jaśtal Jacek, prof. PK

Jaśtal Jacek, prof. PK
dr hab.

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 125
tel. 12 628 25 26
e-mail: jacek.jastal@pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek godz. 11:00 -13:00, wtorek 12:30 -13:30

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia
Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny) – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki
Studia podyplomowe „Psychologia w biznesie” (2020) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 75%, nauki socjologiczne – 25%
Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

filozofia społeczna, etyka, metaetyka, teorie socjologiczne związane z rozwojem technologicznym i zmianami społecznymi, zmiany społeczne wynikające z przemian technologicznych

Granty i projekty

2012-2015 – w ramach Narodowego Centrum Nauki realizowany był grant nt. „Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu” – kierownik dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK.

2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Filozofia
  • Filozofia techniki
  • Sztuczna inteligencja
  • Mediacje
  • Techniki negocjacji
  • Psychologia społeczna
  • Komunikacja w organizacji
  • Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej

3. Najnowsze publikacje:

Inflacja cnót. Trzy próby wyjaśnienia / Jacek Jaśtal // W kręgu etyki, literatury i filozofii – cz. 3, pod redakcją: Karoliny Rozmarynowskiej i Piotra Duchlińskiego, – Wydawnictwo Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie – 2023, – S: 53-72, – Bibliografia (na s.) – 7; Oznaczenie streszczenia – Streszcz., Opracowanie Naukowe -ISBN 978-83-8281-374-6

Wprowadzenie. „Czytajcie więcej i więcej Luhmanna!” / Katarzyna Jaśtal, Jacek Jaśtal // Pisma z socjologii moralności, 2023, Lublin, Wydawnictwo Academicon, -S:7-39, – Bibliografia: (na s.) – 243-248, – doi:10.52097/acapress.9788367134170, – ISBN 978-83-67134-12-5.

Kłopot z etyką. Wyjątkowość podmiotu moralnego a uniwersalność i obiektywność sądów moralnych / Jacek Jaśtal // Roczniki Filozoficzne =The Annals of Philosophy – 2023, – Tryb dostępu: https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rf/article/view/319, – S: 275-287, – Bibliografia (na s.) – 286; Oznaczenie streszczenia – Streszcz., Summ.; Numeracja w czasopiśmie – T. 71, Nr 3, – doi: 10.18290/rf23713.13, – ISSN:0035-7685, – e-ISSN 2450- 002X

Nadzieja z Melos. Przyczynek do debaty nad pojęciem elpis / Jacek Jaśtal // Wydawnictwo Academicon, Lublin – 2021, – Tryb dostępu: http://dx.doi.org/10.52097/acapress.9788367134019, – nadzieja, elpis, dialog melijski, Tukidydes, nadzieja radykalna, – Bibliografia (na s.) – 183-188, – doi:10.52097/acapress.9788367134019, – ISBN 978-83-67134-01-9

Metaetyka systemów społecznych : teorioetyczne aspekty koncepcji Niklasa Luhmanna / Jacek Jaśtal // Etyka [Dokument elektroniczny]. – 2020, Article in press, 19 s. – Tryb dostępu: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/1285/1219. – Bibliogr. s. 18-19, Streszcz. pol., ang. – Tyt. streszcz.: Metaethics of social systems. Theoretical aspects of N. Luhmann’s concept. – doi: 10.14394/etyka.1285. – ISSN: 2392-1161

Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych / Jacek Jaśtal // W: Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna / red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. – (Universum Ethicae Christianae). – S. 73-91. – Bibliogr. s. 89-91. – Tyt. ze spisu treści: Ethics for posthuman: Practical philosophy in times of civilization change. – ISBN 978-83-7614-431-3

Human flourishing and the coherence of knowledge. An Aristotelian perspective / Jacek Jaśtal // W: The idea of excellence and human enhancement : reconsidering the debate on transhumanism in light of moral philosophy and science / ed. by Adriana Warmbier. – Berlin [etc.] : Peter Lang, 2018. – S. 199-217. – Bibliogr. s. 217. – doi: 10.3726/b14551. – ISBN 978-3-631-71834-6 (print). – ISBN 978-3-631-76525-8 (e-pub). – ISBN 978-3-631-76524-1 (e-pdf). – ISBN 978-3-631-76526-5 (mobi)

Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenia osobowe [Dokument elektroniczny] / Iwona Butmanowicz-Dębicka, Jacek Jaśtal ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2018. – 151 s. – Bibliogr. s. 141-151. – Tryb dostępu: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=84772. – ISBN 978-83-65991-20-1

Spór „fakultetów” o pojęcie cnoty : konstruktywistyczny dyskurs etyczny wobec dyskursu naukowego / Jacek Jaśtal // W: W poszukiwaniu moralnego charakteru / red. Natasza Szutta i Artur Szutta. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015. – (Studia z Teorii Etyki ; 1). – S. 259-289. – Bibliogr. s. 287-288, Streszcz., Abstr. – ISBN 978-83-62475-08-7

Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska / Jacek Jaśtal // Diametros : an online journal of philosophy [Dokument elektroniczny]. – 2015, 45, s. 122-143. – Tryb dostępu: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/800. – Bibliogr. s. 142-143, Abstr. – Tyt. ze strony www: Constructivism in metaethics: an Aristotelian perspective (in Polish). – doi: 10.13153/diam.45.2015.800. – ISSN 1733-5566

Etyka i czas : wariacje aretologiczne / Jacek Jaśtal. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. – 225, [1] s. – Przypisy przy rozdz. – ISBN 978-83-7638-542-6

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony