Granty i projekty

Jednostka zrealizowała projekty badawcze finansowane z UE:

 • 2017-2019 – projekt OASIS – „Optimizing Support for Innovating SMEs” (Optymalizacja metod wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (MŚP) i ich segmentacja) – kierownik dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Projekt otrzymał finansowanie z Programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej No 777443. Realizowany był wraz z EURADA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego z Belgii, zrzeszające 65 agencji z 21 krajów Unii Europejskiej – www.eurada.org) oraz LinkNovate (hiszpański Start-Up zajmujący się analizą dużych zbiorów danych w sposób umożliwiający odkrycie korelacji na podstawie danych historycznych – www.linknovate.com).
  W ramach projektu opracowano metodykę optymalizacji programów wsparcia innowacji, dystrybuowanych przez agencje rozwoju regionalnego i administrację publiczną.
 • 2012-2015 – projekt EPAK – innowacyjny projekt realizowany wraz z Instytutem Informatyki pt. „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” nr UDA-POKL.04.01.00-246/11-00 – NCBiR – kierownik dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Celem głównym projektu była optymalizacja systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów. Jednym z efektów projektu jest Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) – nowe narzędzie do automatycznego gromadzenia, przetwarzania i edytowania informacji o jakości kształcenia, pochodzących zarówno z monitoringu absolwentów, jak i od pracodawców.
 • 2012-2015 – w ramach Narodowego Centrum Nauki realizowany był grant nt. „Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu” – kierownik dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK.
 • 2007-2009 – zrealizowano międzynarodowy projekt badawczy „HEGESCO” Higher Education as Generator of Strategic Competences (Wyższe wykształcenie jako generator strategicznych kompetencji) – komponent programu ERASMUS. Kierownik komponentu polskiego – dr hab. Joanna Żyra, prof. PK. Konsorcjum Holandia – Maastricht University Faculty of Economics and Business Administration), Litwa – Vytautas Magnus University in Kaunas, Social Sciences Faculty, Center for Quality of Studies, Polska – Politechnika Krakowska, Słowenia – University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences – koordynator projektu, Węgry- Tarki Social Research Instutute Inc. i Turcja Hacettepe University, Ankara. W ramach współpracy opracowano narzędzie badawcze diagnozujące oczekiwania kompetencyjne pracodawców, a także narzędzie analizy strategii szkół wyższych w aspekcie dostosowania do oczekiwań rynku pracy.

We współpracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK przygotowano wnioski na granty MEN:

 • Edukacja Ekonomiczna – Przedsiębiorczość – studia podyplomowe – współautor wniosku
  dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 2000/2001, 2001/2002
 • Studium Podyplomowe Zarządzanie Oświatą Samorządową – współautor wniosku
  dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 1999/2000
 • Studium Podyplomowe Menadżer Oświaty – współautor wniosku dr hab. Joanna Żyra, prof. PK, kierownik studiów prowadzonych przez CPiP PK w latach 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony