O nas

krótka historia jednostki

Kolegium Nauk Społecznych zostało utworzone w sierpniu 2023 roku w wyniku reorganizacji Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii (dawna nazwa Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, jednostka naukowo-badawcza Wydziału Informatyki i Telekomunikacji).

Zadania Kolegium

 1. Do zadań Kolegium należy:
  • prowadzenie zajęć z przedmiotów w zakresie nauk społecznych oraz nauk humanistycznych, określonych w programach studiów realizowanych na wydziałach PK, ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
  • prowadzenie zajęć w Szkole Doktorskiej PK, w języku polskim i angielskim,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami zagranicznymi w ramach programu Erasmus i innych form organizacyjnych,
  • organizacja i prowadzenie zajęć dla studentów w ramach programu rozwoju osobistego i zawodowego (w tym realizacji własnych przedsięwzięć – start-upów),
  • uczestnictwo w prowadzeniu studiów podyplomowych,
  • prowadzenie projektów edukacyjnych dla studentów i interesariuszy zewnętrznych,
  • współpraca z jednostkami pozawydziałowymi PK w zakresie podjętych zadań dydaktycznych i badawczych.
 2. Kolegium współpracuje z jednostkami organizacyjnymi PK, a ponadto współpracuje i wymienia doświadczenia z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi oraz dydaktycznymi w zakresie prowadzonej działalności.
 3. Kolegium w zakresie realizacji lokalnych projektów edukacyjnych współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.
 4. Kolegium może realizować projekty badawcze oraz edukacyjne, krajowe i zagraniczne, finansowane ze źródeł zewnętrznych.
 5. Pracownicy Kolegium mogą świadczyć usługi w zakresie działalności dydaktycznej dla studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów innych uczelni.
 6. Kolegium może wykonywać inne prace zlecane przez właściwego prorektora lub Rektora PK.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony