dr hab. Pyka Marek, prof. PK

Pyka Marek, prof. PK
dr hab.

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 146
tel. 12 628 25 82
e-mail: marek.pyka@pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek godz. 11:00-13:00

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki
Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 100%

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

etyka, metaetyka, etyka inżynierska, podmiotowość w filozofii człowieka, teoria działania i racjonalność praktyczna, problematyka emocji i uczuć, komunikacja, negocjacje


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Etyka
  • Etyka zawodowa inżyniera
  • Filozofia
  • Komunikacja interpersonalna
  • Filozofia przyrody
  • Podstawy psychologii i socjologii
  • Psychologia i socjologia pracy
  • Filozoficzne podstawy ochrony środowiska
  • Engineering Ethics

3. Najnowsze publikacje:

Racje, sytuacje i działania. Pomiędzy etyką zasad a partykularyzmem [Abstr.] / Marek Pyka // W: XII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme, [12 grudnia 2020 r.] : abstrakty / red. Monika Iwaniuk, Ewelina Chodźko. – Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2020. – S. 27-28. – ISBN 978-83-66261-31-0

Wokół fenomenologii podmiotu Adama Węgrzeckiego / Marek Pyka // Kwartalnik Filozoficzny. – 2018, T. 46, Z. 2, s. 21-35. – Summ. – Tyt. streszcz.: On Adam Węgrzecki’s phenomenology of the subject. – Bibliogr. w przypisach. – ISSN 1230-4050

Człowiek i sens w myśli Thomasa Nagela. Pomiędzy filozofią analityczną a fenomenologią / Marek Pyka // Kwartalnik Filozoficzny. – 2016, T. 44, Z. 3, s. 83-108. – Summ. – Tyt. streszcz.: Man and sense in the trought of Thomas Nagel. Between analytic philosophy and phenomenology. – Bibliogr. w przypisach. – ISSN 1230-4050

Działanie, moralność, podmiotowość : wokół myśli Thomasa Nagela / Marek Pyka. – Kraków : Księgarnia Akademicka : Politechnika Krakowska, 2016. – 460 s. – Bibliogr. s. 435-450, Summ. s. 451-456. – Tyt. streszcz.: Action, morality, and the self : on Thomas Nagel’s moral philosophy. – ISBN 978-83-7638-595-2

Człowiek jako istota dialogiczna w myśli Józefa Tischnera / Marek Pyka // W: Perspectives on past achievements, present realities and future prospects : English philology papers to commemorate the 10th anniversary of the foundation of the Witold Pilecki State School of Higher Education in Oświęcim / ed. by Marcin Jaroszek and Marek Pawlicki. – Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, 2015. – (PWSZ Oświęcim Publications ; 26). – S. 167-180. – Bibliogr. s. 180, Abstr. – ISBN 978-83-939443-4-7

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony