dr Butmanowicz-Dębicka Iwona

Butmanowicz-Dębicka Iwona
dr

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 126
tel. 12 628 24 84
e-mail: iwona.butmanowicz-debicka@pk.edu.pl

Konsultacje:
poniedziałek godz. 12:00-14:00

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Socjologia
Deklarowane dyscypliny naukowe: nauki socjologiczne – 75%, nauki o komunikacji społecznej i mediach – 25%

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

irracjonalizm społeczny, kultura masowa, marginalizacja, konflikty społeczne, socjologia miasta i reklamy, formy adaptacji zawodowych w różnych środowiskach, psychologia pracy, komunikacja, autoprezentacja społeczna, socjologia, psychologia


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Socjologia
  • Socjologia miasta
  • Socjologia reklamy
  • Współczesne formy multimedialnego przekazu
  • Psychologia i socjologia pracy
  • Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacja
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

3. Najnowsze publikacje:

Konteksty czasu : czas jako kategoria życia studentów: czas „zwyczajny” i czas pandemii / Iwona Butmanowicz-Dębicka // Jacek Jaśtal – redaktor prowadzący / Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków – 2021, tab. – Bibliografia (na s.) – 129-140; Oznaczenie streszczenia – Streszcz., Summ., – ISBN:978-83-67188-04-3

Uwodzeni przez media. Na marginesie rozważań Theodora W. Adorna o regresywnych funkcjach mediów / Iwona Butmanowicz-Dębicka // W: Oblicza świata w dyskursach kultury : księga pamiątkowa dedykowana Ignacemu S. Fiutowi / pod red. Jacka Dębickiego i Anny Małeckiej. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. – S. 183-200. – Bibliogr. s. 197-199, Streszcz., pol., ang. – Tyt. streszcz.: Seduced by the media. On the margin of Theodor W. Adorno’s reflections on the regressive functions of the media. – ISBN 978-83-66364-32-5

Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenia osobowe [Dokument elektroniczny] / Iwona Butmanowicz-Dębicka, Jacek Jaśtal ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2018. – 151 s. – Bibliogr. s. 141-151. – Tryb dostępu: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=84772. – ISBN 978-83-65991-20-1

Positive thinking – a universal cure for modern-day diseases? / Iwona Butmanowicz-Dębicka // Studia Humanistyczne AGH [Dokument elektroniczny]. – 2018, T. 17/1, s. 37-48. – Tryb dostępu: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.1/human.2018.17.1.37.pdf. – Bibliogr. s. 46-48, Streszcz. ang., pol. – Tyt. streszcz.: Myślenie pozytywne – uniwersalny lek na choroby współczesności?. – doi: 10.7494/human.2018.17.1.37. – ISSN 2300-7109

Psychoanaliza jako narzędzie badań socjologicznych – propozycja integracji podejść i metod badawczych. Casus koncepcji Marii Louise von Franz = Psychoanalysis as a tool for sociological research – proposal for integration of approaches and research methods. Casus concept by Maria Louisa von Franz / Iwona Butmanowicz-Dębicka // Humanum : międzynarodowe studia społeczno-humanistyczne = Humanum : international social and humanities studies [Dokument elektroniczny]. – 2017, 26 (3), s. 5-14. – Tryb dostępu: http://www.humanum.org.pl/images/Czasopisma/humanum_26_3_2017.pdf. – Bibliogr. 31 poz., Abstr. – ISSN 2450-0313

Monarchia w wiedzy i opiniach studentów – informacja o wynikach wstępnych badań / Iwona Butmanowicz-Dębicka // W: Monarchia : alternatywa, mit, anachronizm / pod red. Ryszarda Kantora, Renaty Hołdy. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. – S. 219-229. – Bibliogr. w przypisach. – ISBN 978-83-233-4030-0. – ISBN 978-83-233-9434-1 (e-book)

Peryferie kulturowe czy peryferie mentalne? Pozaracjonalne źródła wiedzy w kontekście definicji peryferyjności / Iwona Butmanowicz-Dębicka // W: Peryferie społeczne w teorii i badaniach empirycznych / pod red. Kazimiery Wódz, Doroty Nowalskiej-Kapuścik, Grzegorza Libora. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 3390). – S. 29-37. – Bibliogr. s. 36-37. – ISBN 978-83-8012-586-5 (wersja druk.). – ISBN 978-83-8012-587-2 (wersja elektron.)

Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii / Iwona Butmanowicz-Dębicka. – Kraków : Wydaw. Aureus, 2015. – 320 s. – Bibliogr. s. 311-320. – ISBN 978-83-60741-80-1

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony