dr hab. Shevchuk Viktor, prof. PK

Shevchuk Viktor, prof. PK
dr hab.

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 145
tel. 12 628 24 75
e-mail: viktor.shevchuk@pk.edu.pl , victorshevchuk@netscape.net

Konsultacje:
poniedziałek godz. 9:30-11:00, wtorek godz. 18:00-19:30

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwent Lwowskiej Akademii Handlowej w dziedzinie przetwarzania danych
Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 100%

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

zagadnienia makroekonomiczne; schematy teoretyczne, modele, standardy obowiązujące połączone z polską gospodarką; rynek nieruchomości w Polsce; badania na temat kursu walutowego, polityka fiskalna, monetarna w otwartej gospodarce


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Ekonomia
  • Podstawy ekonomii (Makroekonomia)
  • Ekonomia menedżerska
  • Macroeconomic Foundations of Economic Policy (Modern Challenges)
  • Principles of Macroeconomics (the Current European context)

3. Najnowsze publikacje:

Exchange rate volatility, currency misalignment, and risk of recession in the Central and Eastern European countries / Victor Shevchuk, Roman Kopych // Risks [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 9, Iss. 5, Spec. Iss., 19 s. : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/2227-9091/9/5/82/htm. – Oznaczenie ref./art.: 82. – Bibliogr. s. 17-19, Abstr. – Special Issue: Data Analysis for Risk Management – Economics, Finance and Business. – doi: 10.3390/risks9050082. – ISSN 2227-9091

Exchange-rate pass-through in Ukraine / Victor Shevchuk // W: The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, 2020, Zakopane, Poland. Vol. 1 [Dokument elektroniczny] / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech. – Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. – S. 135-144 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-14.pdf. – Bibliogr. s. 144, Abstr. – Mat. konf.: The 14th Professor Aleksander Zeliaś…, Zakopane, Poland, 10-13.05.2021. – ISBN 978-83-89410-24-5 (PDF)

Modelling of agricultural commodity price effects on the fiscal performance and economic growth in Ukraine / Victor Shevchuk, Roman Kopych // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 8, No. 1, s. 47-56 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_8_1_2019.pdf. – Bibliogr. 14 poz., Streszcz. ang. – doi: 10.22630/ISIM.2019.8.1.5. – ISSN 2544-1728

Monetary policy transmission mechanisms in Ukraine / Victor Shevchuk // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, May 13-16, 2019 Zakopane, Poland : conference proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech. – Warsaw : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. – S. 205-213 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r24.pdf. – Bibliogr. s. 213, Abstr. – ISBN 978-83-8158-734-1 (PDF)

Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej / Viktor Shevchuk, Roman Kopych, Mariana Holynska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny]. – 2019, Nr 3 (981), s. 43-62 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1679/1332. – Bibliogr. s. 60-62, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Macroeconomic effects of fiscal and monetary policies in the Central and East European countries. – doi: 10.15678/ZNUEK.2019.0981.0303. – ISSN 2545-3238

Macroeconomic effects of output volatility in Ukraine = Efekty makroekonomiczne zmienności produkcji w gospodarce Ukrainy / Viktor Shevchuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 63, Nr 12, s. 113-124 : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.dbc.wroc.pl/Content/75700/download/. – Bibliogr. s. 123-124, Summ., Streszcz. – doi: 10.15611/pn.2019.12.09. – ISSN 2392-0041

Foreign trade effects on regional growth in Ukraine / Victor Shevchuk // Archives of Data Science, Series A [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 5, No. 1, 21 s. : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000129206/101120419. – Bibliogr. s. 18-21, Abstr. – doi: 10.5445/KSP/1000087327/31. – ISSN 2363-9881

Higher education effects on regional growth in Poland: panel data estimates / Victor Shevchuk, Joanna Zyra // Archives of Data Science, Series A [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 4, No. 1, 14 s. : tab. – Tryb dostępu: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000091895. – Bibliogr. [31] poz., Abstr. – doi: 10.5445/KSP/1000085951/02. – ISSN 2363-9881

Assessing fiscal sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC approaches / Victor Shevchuk, Roman Kopych // Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 6, No. 3, s. 73-87 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 85-87, Abstr. – doi: 10.15678/EBER.2018.060305. – ISSN 2353-883X

Fiscal policy effects in Ukraine / Viktor Shevchuk, Roman Kopych // Argumenta Oeconomica Cracoviensia [Dokument elektroniczny]. – 2018, No 18, s. 33-50 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 49-50, Abstr. – Tyt. streszcz.: Efekty makroekonomiczne polityki fiskalnej na Ukrainie. – doi: 10.15678/AOC.2018.1802. – ISSN 1642-168X

Modelling of fiscal policy effects on agriculture and industry in Ukraine / Viktor Shevchuk, Roman Kopych // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu [Dokument elektroniczny]. – 2017, Vol. 6, No. 2, s. 131-142 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/ISIM_6_2_2017.pdf. – Bibliogr. 17 poz., Sterszcz. ang. – ISSN 2084-5537

Symmetry of output effects of government expenditure and government revenue in Ukraine / Victor Shevchuk, Roman Kopych // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, May 9-12, 2017, Zakopane, Poland : conference proceedings [Dokument elektroniczny] / eds. by Monika Papież, Sławomir Śmiech. – Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. – S. 369-378 : tab., wykr. – Tryb dostępu: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Shevchuk_Kopych.pdf. – Bibliogr. s. 377-378, Abstr. – ISBN 978-83-65173-85-0 (HTML)

German fiscal austerity effects on investments and exports in the Central and Eastern European countries / Victor Shevchuk, Roman Kopych // Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. – 2017, Vol. 18, No. 1, s. 110-119 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 118-119, Abstr. – doi: 10.22630/MIBE.2017.18.1.11. – ISSN 2082-792X

ICT, innovations, regional growth and wages in Poland / Joanna Żyra, Viktor Shevchuk // W: Innovations and emerging technologies for the prosperity and quality of life : the case of Poland / ed. by Małgorzata Runiewicz-Wardyn. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016. – S. 50-68 : rys. – Bibliogr. 41 poz. – ISBN 978-83-01-18675-3

German fiscal austerity and its spillovers on the Central and East European Countries / Victor Shevchuk, Roman Kopych // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, May 10-13, 2016, Zakopane, Poland : conference proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech ; Department of Statistics, Cracow University of Economics, Poland, Committee of Statistics and Econometrics, Polish Academy of Sciences, Polish Statistical Association. – Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. – Dysk optyczny CD. – S. 169-178 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 177-178, Abstr. – ISBN 978-83-65173-47-8 (CD-ROM). – ISBN 978-83-65173-48-5 (HTML)

Światowe ceny metali a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = World metal prices vs. economic growth in the Central and East European Countries / Viktor Shevchuk, Agnieszka Żyra // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych / red. tematyczni Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; 439). – S. 302-314 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 314, Streszcz., Summ. – Mat. konf.: XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Karpacz, 5-7.09.2016. – doi: 10.15611/pn.2016.439.26. – ISBN 978-83-7695-594-0

The real and nominal effects of large devaluations in Ukraine / Viktor Shevchuk // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. – 2016, No 14, s. 97-118 : tab. – Bibliogr. 24 poz., Abstr. ang., pol. – Tyt. streszcz.: Realne i nominalne efekty dużych dewaluacji kursu walutowego na Ukrainie. – doi: 10.15678/AOC.2016.1405. – ISSN 1642-168X

The macroeconomic effects of German fiscal austerity under different exchange rate regimes: the experience of Central and Eastern European countries / Viktor Shevchuk, Roman Kopych // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2016, Nr 9 (957) , s. 21-40 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 39-40, Abstr., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Działania oszczędnościowe w Niemczech oraz ich makroekonomiczne skutki dla rozmaitych systemów kursu walutowego – doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. – doi: 10.15678/ZNUEK.2016.0957.0902. – ISSN 1896-6447

Modelling of exchange rate effects and complimentaries between agriculture and industry in Ukraine / Viktor Shevchuk // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. – 2016, Vol. 5, No. 3, s. 401-412 : tab., wykr. – Bibliogr. 19 poz., Streszcz. ang. – ISSN 2084-5537

Industrial output and foreign trade dynamics in large devaluations: the case of Ukraine / Victor Shevchuk // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, May 12-15, 2015, Zakopane, Poland : conference proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by Monika Papież, Sławomir Śmiech ; Department of Statistics, Cracow University of Economics, Poland, Committee of Statistics and Econometrics, Polish Academy of Sciences, Polish Statistical Association. – Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. – Dysk optyczny CD. – S. 195-204 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 203-204, Abstr. – ISBN 978-83-65173-04-1 (CD-ROM). – ISBN 978-83-65173-05-8 (HTML)

Kierunki współpracy pracodawców i jednostek uniwersyteckich w zakresie kształtowania kompetencji / Viktor Shevchuk // W: Zarządzanie profilem kompetencyjnym w systemie EPAK / pod red. Joanny Żyry, Pawła Jarosza ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – S. 57-105 : rys., tab. – Bibliogr. s. 101-105. – U góry okł.: EPAK – Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji : wspólnie doskonalimy system szkolnictwa wyższego w Polsce. – U dołu okł.: www.epak.edu.pl. – Wersja cyfrowa w formacie pdf na płytach CD. – ISBN 978-83-7242-853-0

Public foreign debt and economic growth in Ukraine / Viktor Shevchuk, Oleksandra Lynnyk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, Nr 7 (943), s. 61-78 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 77-78, Abstr., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Publiczny dług zagraniczny i wzrost gospodarczy na Ukrainie. – doi: 10.15678/ZNUEK.2015.0943.0704. – ISSN 1898-6447

Flexible exchange rates as shock absorbers in Central and Eastern Europe / Viktor Shevchuk // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – 2015, Nr 5 (941), s. 17-35 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 33-34, Abstr., Streszcz. – Tyt. streszcz.: Właściwości amortyzacyjne płynnego kursu walutowego w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej. – doi: 10.15678/ZNUEK.2015.0941.0502. – ISSN 1898-6447

Determinants of the demand for international reserves in Ukraine / Viktor Shevchuk // Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. – 2015, Vol. 16, No. 2, s. 102-112 : tab., wykr. – Bibliogr. s. 111-112, Abstr. – ISSN 2082-792X

Vademecum : elektroniczna platforma analizy kompetencji w zarządzaniu uczelnią / Joanna Żyra, Viktor Shevchuk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2015. – 157 s. : il. kolor., tab. – Bibliogr. s. 149-157. – Wersja cyfrowa książki w formacie pdf na płytach CD. – ISBN 978-83-7242-852-3

Determinants of international reserves accumulation in Ukraine / V. Shevchuk // W: The development of financial system of countries of Central and East Europe. Vol. 5 / ed. by Oleksiy Druhov, Piotr Bula ; University of banking of the National bank of Ukraine. Lviv institute of banking ; Cracow University of Economics. – Lviv ; Cracow : Cracow University of Economics, 2015. – S. 30-38 : tab., wykr. – Bibliogr. 15 poz., Streszcz. ang., ukr., ros. – ISBN 978-83-932796-9-2

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony