dr inż. Bąk Janusz

Bąk Janusz
dr inż.

Kontakt:
Budynek W-9 (CUP) , pok. 147
tel. 12 628 24 83
e-mail: janusz.bak@pk.edu.pl

Konsultacje:
środa godz. 13:00 -15:00

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej – kierunek: Zarządzanie i marketing
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Socjologia
Studia podyplomowe „Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi” – Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
Deklarowane dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu i jakości – 100%
Ekspert i doradca w zakresie systemów zarządzania w projektach doradczo-wdrożeniowych w branżach m.in. chemicznej, farmaceutycznej, medycznej, informatycznej.
Ekspert Zewnętrzny Agencji Badań Medycznych.

1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

innowacje i innowacyjność, przedsiębiorczość, zarządzanie projektami innowacyjnymi, nowoczesne metody zarządzania, analiza otoczenia w procesie zarządzania strategicznego, systemy wczesnego rozpoznania w biznesie, teoria komunikacji


2. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Przedsiębiorczość innowacyjna
  • Teoria organizacji i zarządzania
  • Ekonomia menedżerska
  • Zarządzanie strategiczne firmą
  • Strategia rozwoju firmy
  • Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
  • Psychologia i socjologia pracy

3. Najnowsze publikacje:

Design thinking jako przestrzeń dla przełomowych innowacji = Design Thinking as the Environment for Disruptive Innovation/ Grzegorz Baran, Janusz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2017, T. 18, z. 12, cz. 2, s. 233 – 246 : tab. – Tryb dostępu http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-2.pdf. – Bibliogr. s. 46-47, Abstr. – ISSN 2543-8190

Empatyzacja w myśleniu projektowym źródłem słabych sygnałów dla działań przedsiębiorczych = Empathizing in Design Thinking as a Source of Weak Signals for Entrepreneurial Activity/ Janusz Bąk, Grzegorz Baran // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2017, T. 18, z. 12, cz. 1, s. 37-47 : tab. – Tryb dostępu http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-12-1.pdf. – Bibliogr. s. 244-246, Abstr. – ISSN 2543-8190

Społeczności i innowacje wibrującego uniwersytetu = Communities and innovation of vibrant university / Grzegorz Baran, Janusz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2016, T. 17, z. 7, cz. 1, s. 129-144 : tab. – Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf. – Bibliogr. s. 143-144, Abstr. – ISSN 1733-2486

Przełom na uniwersytecie – słabe sygnały zmian = The breakthrough at the university – weak signals of the changes / Janusz Bąk, Grzegorz Baran // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2016, T. 17, z. 7, cz. 1, s. 59-73 : wykr. – Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf. – Bibliogr. s. 72-73, Abstr. – ISSN 1733-2486

Signalling changes in the business environment in the infological perspective. The significance of the “Weak Signals” concept / Janusz Bak // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers’ Demands. Vol. 15, Proceedings of the 15th Conference: Nowy Sacz, Poland, 20-21 June 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. by Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil. – Nowy Sacz : Wyzsza Szkola Biznesu – National-Louis University in Nowy Sacz : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science “Cognitione”, 2016. – S. 57-68 : rys. – Tryb dostępu: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf. – Bibliogr. s. 67-68, Abstr. – e-ISBN 978-83-65196-35-4. – ISBN 978-83-65196-34-7

Przedsiębiorczość jako proces stawania się / Grzegorz Baran, Janusz Bąk // W: Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Małgorzaty Kosały, Marii Urbaniec, Agnieszki Żur ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 2016. – (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-4934 ; vol. 2, nr 1). – S. 83-98 : rys., tab. – Tryb dostępu: https://pm.uek.krakow.pl/issue/view/116. – Bibliogr. s. 97-98, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Entrepreneurship as a process of becoming. – ISBN 978-83-65262-07-3

Przełomowe innowacje jako sposób rozwoju uniwersyteckiej przedsiębiorczości na przykładzie masowych otwartych kursów online MOOC / Grzegorz Baran, Janusz Bąk // W: Przedsiębiorczość w kontekście globalnym [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Marka Maciejewskiego, Bożeny Pery ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej. Katedra Handlu Zagranicznego, 2015. – (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-4934 ; vol. 1, nr 1). – S. 9-19. – Tryb dostępu: https://pm.uek.krakow.pl/article/view/1150. – Bibliogr. s. 18-19, Streszcz., Abstr. – Tyt. streszcz.: Disruptive innovation as a way of academic entrepreneurship development on the example of massive open online courses (MOOCs). – ISBN 978-83-65262-10-3

Nowe modele biznesu w kontekście współtworzenia wartości z klientem = New business models in the context of co-creating value with customer / Grzegorz Baran, Janusz Bąk // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. – 2015, T. 16, z. 12, cz. 1, s. 33-47. – Tryb dostępu: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-12-1.pdf. – Bibliogr. s. 44-47, Abstr. – Tyt. zeszytu: Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym. – ISSN 1733-2486

The system of early recognition of changes in the environment in the opinion of senior-level managers / Janusz Bąk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers’ Demands. Vol. 14, Proceedings of the 14th Conference: Muszyna, 5-6 October 2015 [Dokument elektroniczny] / ed. by Adam Nalepka, Anna Ujwary-Gil. – Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz : Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę “Cognitione”, 2015. – S. 39-52 : wykr. – Tryb dostępu: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf. – Bibliogr. s. 52, Abstr. – e-ISBN 978-83-65196-21-7. – ISBN 978-83-65196-17-0

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony