Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii powstało w 2020 roku w ramach reorganizacji jednostek uczelni, z dotychczasowego Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii wchodzącego przez 20 lat w skład Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, współtworząc kierunek kształcenia Matematyka w Finansach i Ekonomii.

Wiodący temat badawczy CZEiS to:
„Społeczne i humanistyczne aspekty kształcenia nowych inżynierów, menedżerów i liderów”.

Pracownicy CZEiS prowadzą egzaminy doktorskie z dyscypliny ekonomia i filozofia, prowadzą dydaktykę i badania w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, mikro i makroekonomii, rachunkowości, filozofii, etyki, socjologii, psychologii, komunikacji społecznej oraz prawa.

Z inicjatywy Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (dr hab. Joanna Żyra, prof. PK) od 2015 r. Politechnika Krakowska jest członkiem-założycielem stowarzyszenia SEIPA – Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej – uczelni, które przystąpiły do wprowadzenia przedmiotu Przedsiębiorczość Innowacyjna do kształcenia akademickiego w roku 2015.

Członkowie zespołu mają doświadczenia w realizacji programów dla rynku pracy, ukierunkowanych na redukcję bezrobocia i podnoszenie kwalifikacji kapitału ludzkiego, w tym realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

GRANTY i PROJEKTY