UPRAWNIENIA BUDOWLANE – SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZALICZENIA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU

Absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej kierunku Budownictwo oraz Wydziału Architektury kierunku Architektura studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zapraszamy w dniach 20-22 maja 2022 r. do uczestnictwa w szkoleniu UPRAWNIENIA BUDOWLANE – SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZALICZENIA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do zaliczenia części pisemnej państwowego egzaminu zawodowego (uzyskanie uprawnień budowlanych).
Zajęcia prowadzone on-line na platformie TEAMS.
Zgłoszenia, informacje o szkoleniu pod nr tel. 12 628 24 80 lub mailowo na adres: aneta.ciesla@pk.edu.pl.