Nauka

Badania naukowe

W latach 2017-2019 realizowany był projekt OASIS „Optymalizacja metod wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (MŚP) i ich segmentacja” pod kierunkiem dr hab. Joanny Żyra, prof. PK.  Projekt otrzymał finansowanie z Programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020 w ramach umowy grantowej No 777443. Prowadzony był wraz z EURADA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Regionalnego z Belgii, zrzeszające 65 agencji z 21 krajów Unii Europejskiej – www.eurada.org) oraz LinkNovate (hiszpański Start-Up zajmujący się analizą dużych zbiorów danych w sposób umożliwiający odkrycie korelacji na podstawie danych historycznych www.linknovate.com). 

W latach 2012-2015 wraz z Instytutem Informatyki realizowany był innowacyjny projekt pod kierownictwem dr hab. Joanny Żyra, prof. PK pt. „Monitoring losów absolwentów – drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” nr UDA-POKL.04.01.00-246/11-00. Celem głównym projektu była optymalizacja systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów. Jednym z efektów projektu jest Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) – nowe narzędzie do automatycznego gromadzenia, przetwarzania i edytowania informacji o jakości kształcenia, pochodzących zarówno z monitoringu absolwentów, jak i od pracodawców.

W latach 2012-2015 realizowany był grant NCN „Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu” – kierownik dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK.

Publikacje naukowe

Wykazy publikacji naukowych znajdują się w profilach poszczególnych pracowników.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony