W POSZUKIWANIU ISTOTY NADZIEI” – SPOTKANIE KLUBU „FILOZOFUJ!” W KRAKOWIE

„Filozofuj!” – jedyne czasopismo w Polsce popularyzujące filozofię organizuje spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Krakowie.
Spotkanie pt. „W poszukiwaniu istoty nadziei”  odbędzie się 10 maja o godz. 18:30 w kawiarni „De Revolutionibus.
Books & Café” na ul. Brackiej 14.
Do debaty zostali zaproszeni prof. Piotr Bartula oraz prof. Jacek Jaśtal.
Spotkania Klubów „Filozofuj!” to debaty specjalistów z dziedziny filozofii z udziałem publiczności. Organizowane są poza murami uczelni (w kawiarniach i księgarnio-kawiarniach), tak aby pobudzić uczestników do merytorycznej wymiany zdań w przyjaznej atmosferze. Celem Klubów „Filozofuj!” jest ukazywanie roli racjonalnej dyskusji w debacie publicznej oraz popularyzacja wiedzy filozoficznej.  Dotychczas zostało zorganizowanych 46 spotkań w wielu miastach Polski.

Linki: do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/4m7C6zBMJ, do wpisu na portalu: https://bit.ly/3MKJKPp