p.o. Dyrektora Kolegium Nauk Społecznych
Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
E-mail: jerzy.zajac@pk.edu.pl


Kierownik Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
dr hab. Klaudia Węc, prof. PK
Telefon: 12 628 25 17
E-mail: klaudia.wec@pk.edu.pl


Kierownik Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii
dr hab. Joanna Żyra, prof. PK
Telefon: 12 628 25 10
E-mail: joanna.zyra@pk.edu.pl


Kierownik Chóru Akademickiego CANTATA
mgr Marta Stós
Telefon: 12 628 29 09
E-mail: marta.stos@pk.edu.pl