Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt
w grupie pracowników dydaktycznych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: Zarządzanie i marketing


  1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

współczesna rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, łączenie wiedzy inżynierskiej z zarządzaniem, prowadzenie własnego biznesu, wykorzystanie wiedzy inżynierskiej, informatycznej w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorczość innowacyjna – nowatorskie podejścia, praktyczne rozwiązania


  1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  • Rachunkowość
  • Finanse i bankowość
  • Współczesna rachunkowość z wykorzystaniem programu Sage Symfonia ERP
  • Przedsiębiorczość innowacyjna
  • Ekonomika przedsiębiorstw
  • Samodzielna działalność gospodarcza
  • Ekonomiczno-prawne aspekty działalności inżynierskiej
  • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności zawodowej