Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia

Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny) – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki

Studia podyplomowe „Psychologia w biznesie” (2020) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 75%, nauki socjologiczne – 25%

Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński


 1. Zainteresowania naukowe i badawcze:

filozofia społeczna, etyka, metaetyka, teorie socjologiczne związane z rozwojem technologicznym i zmianami społecznymi, zmiany społeczne wynikające z przemian technologicznych

Granty i projekty

2012-2015 – w ramach Narodowego Centrum Nauki realizowany był grant nt. „Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu” – kierownik dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK.


 1. Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Filozofia
 • Filozofia techniki
 • Sztuczna inteligencja
 • Mediacje
 • Techniki negocjacji
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja w organizacji
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej

 1. Najnowsze publikacje:

Metaetyka systemów społecznych : teorioetyczne aspekty koncepcji Niklasa Luhmanna / Jacek Jaśtal // Etyka [Dokument elektroniczny]. – 2020, Article in press, 19 s. – Tryb dostępu: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/1285/1219. – Bibliogr. s. 18-19, Streszcz. pol., ang. – Tyt. streszcz.: Metaethics of social systems. Theoretical aspects of N. Luhmann’s concept. – doi: 10.14394/etyka.1285. – ISSN 2392-1161

Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych / Jacek Jaśtal // W: Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna / red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Ignatianum, 2019. – (Universum Ethicae Christianae). – S. 73-91. – Bibliogr. s. 89-91. – Tyt. ze spisu treści: Ethics for posthuman: Practical philosophy in times of civilization change. – ISBN 978-83-7614-431-3

Human flourishing and the coherence of knowledge. An Aristotelian perspective / Jacek Jaśtal // W: The idea of excellence and human enhancement : reconsidering the debate on transhumanism in light of moral philosophy and science / ed. by Adriana Warmbier. – Berlin [etc.] : Peter Lang, 2018. – S. 199-217. – Bibliogr. s. 217. – doi: 10.3726/b14551. – ISBN 978-3-631-71834-6 (print). – ISBN 978-3-631-76525-8 (e-pub). – ISBN 978-3-631-76524-1 (e-pdf). – ISBN 978-3-631-76526-5 (mobi)

Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenia osobowe [Dokument elektroniczny] / Iwona Butmanowicz-Dębicka, Jacek Jaśtal ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków : Wydaw. PK, 2018. – 151 s. – Bibliogr. s. 141-151. – Tryb dostępu: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=84772. – ISBN 978-83-65991-20-1

Spór „fakultetów” o pojęcie cnoty : konstruktywistyczny dyskurs etyczny wobec dyskursu naukowego / Jacek Jaśtal // W: W poszukiwaniu moralnego charakteru / red. Natasza Szutta i Artur Szutta. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015. – (Studia z Teorii Etyki ; 1). – S. 259-289. – Bibliogr. s. 287-288, Streszcz., Abstr. – ISBN 978-83-62475-08-7

Konstruktywizm w metaetyce – perspektywa Arystotelesowska / Jacek Jaśtal // Diametros : an online journal of philosophy [Dokument elektroniczny]. – 2015, 45, s. 122-143. – Tryb dostępu: http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/800. – Bibliogr. s. 142-143, Abstr. – Tyt. ze strony www: Constructivism in metaethics: an Aristotelian perspective (in Polish). – doi: 10.13153/diam.45.2015.800. – ISSN 1733-5566

Etyka i czas : wariacje aretologiczne / Jacek Jaśtal. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015. – 225, [1] s. – Przypisy przy rozdz. – ISBN 978-83-7638-542-6