Opis logowania do kursów na Studiach Podyplomowych Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”

  1. Uruchamiamy platformę e-learningową Delta PK – TUTAJ
2. Następnie logujemy się otrzymaną z początkiem roku nazwą użytkownika i hasłem.
3. Przechodzimy na listę kursów po kliknięciu   
4. Wybieramy JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE – Kolegium Nauk Społecznych
5. Przechodzimy na Studia Podyplomowe „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”
6. Wybieramy nazwę kursu otrzymaną w mailu. Po kliknięciu wpisujemy otrzymany mailem klucz do kursu.
7. Następnie pojawi się strona z Tematami zajęć, gdzie są udostępniane materiały dydaktyczne.