Język migowy – stopień pierwszy

Język migowy – stopień drugi

AutoCAD – stopień podstawowy

AutoCAD – stopień średnio zaawansowany