Kolegium Nauk Społecznych jest obecnie w restrukturyzacji.