Kolegium Nauk Społecznych
Rękawiecka Elżbieta
Żyra Joanna, prof. PK

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia , profesor uczelni Deklarowane dyscypliny naukowe: ekonomia i finanse – 50%, nauki o zarządzaniu i jakości – 50% Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek: Organizacja i zarządzanie Studia podyplomowe: 1. Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi (2011) – Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University 2. (…)
Jaśtal Jacek, prof. PK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek: Filozofia Absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny) – kierunek: Podstawowe Problemy Techniki Studia podyplomowe „Psychologia w biznesie” (2020) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Deklarowane dyscypliny naukowe: filozofia – 75%, nauki socjologiczne – 25% (…)