Kolegium Nauk SpołecznychStudium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów

PKT. 1-11   KONTAKT 1. UCZESTNICY – Asystenci i Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej, którzy są zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 2. UZYSKASZ – kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni 3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w formie modułowej Moduł – projektowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (…)
Studium Pedagogiczne dla Studentów

PKT. 1-11   KONTAKT 1. UCZESTNICY – Studenci Politechniki Krakowskiej po I roku studiów zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 2. UZYSKASZ – przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego 3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w formie modułowej Moduł – projektowanie w zakresie (…)