Kolegium Nauk SpołecznychStudia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne

PKT. 1-11   KONTAKT Studia podyplomowe Przygotowanie do zawodu nauczyciela są opracowane i prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019r., poz. 1450) 1. Uczestnicy Studia skierowane są do absolwentów studiów (…)
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

PKT. 1-11 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONTAKT 1. Uczestnicy Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:  nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,  pedagogów szkolnych,  pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  kadry zarządzającej oświatą,  pracowników Akademickich Biur Karier,  pracowników Urzędów Pracy,  pracowników OHP,  pracowników publicznych i (…)