Kolegium Nauk SpołecznychAutoCAD-stopień średnio zaawansowany

PKT. 1-9 ZGŁOSZENIA 1. UCZESTNICY – Studenci wszystkich uczelni w Polsce zainteresowani obsługą programu AutoCAD. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – 6. 2. UZYSKASZ  w bardzo krótkim czasie umiejętność posługiwania się programem AutoCAD. Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania.  Na zakończenie (…)
AutoCAD-stopień podstawowy

PKT. 1-9   1. UCZESTNICY – Studenci wszystkich uczelni w Polsce zainteresowani obsługą programu AutoCAD. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – 6. 2. UZYSKASZ  w bardzo krótkim czasie, umiejętność posługiwania się programem AutoCAD. Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania.  Na zakończenie (…)
Język migowy – drugi stopień

PKT. 1-8   KONTAKT 1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani – po ukończeniu kursu I-ego stopnia 2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności (…)
Język migowy – pierwszy stopień

PKT. 1-8   KONTAKT 1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani 2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym (…)
Efektywna Komunikacja

pkt.1-7 1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani 2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu 3. PROGRAM KURSU:     1. Typy osobowości (…)