Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114
tel. 12 628 25 18, E-MAIL: kns@pk.edu.pl

Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel.12 628 24 80, E-MAIL: kns@pk.edu.pl

Akademicki Chór CANTATA
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114
tel.12 628 29 09, E-MAIL: cantata.pk.edu.pl