Uniwersytet Młodego Odkrywcy

NP-logo

Politechnika Krakowska zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji”


PROJEKTY W REALIZACJI