pkt.1-7

1. UCZESTNICY – Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani


2. UZYSKASZ  umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu


3. PROGRAM KURSU: 
   1. Typy osobowości
   2. Komunikacja niewerbalna
   3. Komunikacja werbalna (sztuka rozmowy i słuchania)
   4. Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi (taktyki ukrytej perswazji)


4. KADRA to nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej


5. CZAS TRWANIA – sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)


6. OPŁATY:
   1. Studenci i pracownicy PK- bez opłat
   2. Studenci innych uczelni – 100 zł
   3. Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł


7. ZGŁOSZENIA