PKT. 1-9

 


1. UCZESTNICY – Studenci wszystkich uczelni w Polsce zainteresowani obsługą programu AutoCAD. Minimalna ilość osób uczestniczących w kursie – 6.


2. UZYSKASZ  w bardzo krótkim czasie, umiejętność posługiwania się programem AutoCAD.
Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania.  Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy   Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software


3. PROGRAM KURSU: 

Podstawy grafiki komputerowej i środowiska programu AutoCAD. Operacje na plikach.
Sterowanie wyświetlaniem. Jednostki. Współrzędne. Granice. Siatka,.
Techniki i narzędzia tworzenia i modyfikacji. Skok, orto. Lokalizacja i śledzenie.
Tworzenie obiektów podstawowych i złożonych: polilinia, wielobok, elipsa, tekst. Szyk.
Podstawy wymiarowania. Edycja tekstu. Kreskowanie. Właściwości obiektów.
Modyfikacja obiektów. Sposoby tworzenia zbiorów wskazań. Operacje modyfikacji.
Zarządzanie obiektami rysunkowymi przez warstwy.
Wstęp do techniki bloków. Wstawianie bloków statycznych.
Przygotowanie arkusza do kreślenia w rzutniach. Kreślenie rysunku.


4. KADRA – to Autoryzowany Partner Akademicki Autodesk, instruktor Autodesk, wieloletni wykładowca PK przedmiotów związanych z AutoCAD, BIM i programem Revit,


5. CZAS TRWANIA – 12-15 godzin lekcyjnych (czas trwania zależy od zaawansowania uczestników)
3 spotkania po południu, raz w tygodniu lub po ustaleniu terminu z trenerem 
Spotkania ONLINE.


6. OPŁATY:   450 zł – w tym opłata za certyfikat (możliwość opłaty w 2 ratach) 


7. DOKUMENTY ZGŁOSZENIA
            1. formularz zgłoszenia (proszę drukować dwustronnie)
            2. oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
            3, umowa w sprawie warunków pobierania opłaty za kształcenie (przesyłana mailowo)

8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA ORAZ DO SZKÓŁ LETNICH PROWADZONYCH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ


9. INFORMACJA:  
tel. 12 628 25 16
mail: autocadcpip@pk.edu.pl