Kolegium Nauk Społecznych

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek W-9 (CUP), pok.130, II p., tel. 12 628 24 80