Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek W-9 (CUP), pok.130, II p.

tel. 12 628 24 80, mail: kns@pk.edu.pl 


Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”

30-133 Kraków, ul. Lea 114, pok.150
Telefon: 12 628 29 09,  mail: cantata@pk.edu.pl
Facebook: www.facebook.com/CantataPK


Centrum Pedagogiki i Psychologii

ul. Lea 114, 30-133 Kraków, pok.150, mail: cpip@pk.edu.pl

tel. 12 628 25 18
– Studium Pedagogiczne dla Studentów, dla Asystentów i Doktorantów, mail: studencicpip@pk.edu.pl
– Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe, mail: doradztwo.cpip@pk.edu.pl


tel. 12 628 25 16
– Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne, mail: absolwencicpip@pk.edu.pl


tel. 12 628 25 18
– Kursy i szkolenia, mail: kursy.cpip@pk.edu.pl